ยินดีต้อนรับค่ะ หากคุณเพิ่งรู้จักเราสามารถดู วิธีการใช้ ก่อนเริ่มนะคะ

 

Welcome! for first time visitor, please feel free to visit "How to" page for more information.เข้าใจแล้วจ้าา / I got it!

     

Register

วิธีการใช้

วิธีการให้คะแนน

1. ลงทะเบียนกับเรา

2. เข้าสู่ระบบโดยใช้ชื่อและรหัสที่ลงทะเบียน

3. เลือกร้าน หรือสถานที่ โดยพิมพ์ในช่องค้นหา

4. เมื่อเข้าสู้หน้าสถานที่นั้น ท่านสามารถทำการให้คะแนนได้ในแต่ละด้าน

5. ใส่รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประสบการณ์ การใช้บริการ และอื่นๆ ในช่อง Comment

หลังจากส่งข้อมูล ระบบจะนำคะแนนของท่านไปรวมกับคะแนนของผู้ที่เคยให้คะแนนทั้งหมด

 

 

 

-สำหรับตัวแทนร้านที่ต้องการลงทะเบียนเพื่อตอบความคิดเห็น กรุณาลงทะเบียนโดยใช้ ชื่อร้าน_official (เช่น ชื่อร้าน ABC_official) และทางเจ้าหน้าที่จะมีการยืนยันว่าท่านเป็นตัวแทนของร้านนั้นจริง

CREATE ACCOUNT
ID (Profile Name):
Email Address :
Confirm Email Address :
Password :
Confirm Password :
Phone Number :
Birthday (Optional) :
About (Optional) :
Yes! I'd like to join RateWhatEver.net's mailing list & receive email updates.
Your information will be kept confidential

How To

How to start R A T I N G

1. Register your information with us

2. Log in and start rating!

3. Type what/where you want to rate in the search box

4. Once selected, it will bring you to the rating page that provide the rating scheme for each aspect

5. Feel free to type any additional comments you may have

Click submit, and that’s it!

Your rating scores and comments will be updated on the website.

 

For store's representative, if you wish to register please register first name as storename_official (eg.  ABC_official) and our staff will verify to ensure that you're the legitimate representative.  


© 2014 RateWhatever.net
About Us
From FreePrivacyPolicy.com
Privacy Policy
FAQ
How To
Contact Us